NAVIGATIE
SOCIAAL
ADRES Pelikaanstraat 27 4709 BC Nispen
CONTACT e: info@cultureelnispen.nl t: 0165 - 365 666

WELKOM

Twee weekenden kunst, cultuur en erfgoed in de Heerlijckheijd Nispen Op deze website vindt u alle informatie over Nispen Inspireert! 2016
Onze heerlijckheijd is de afgelopen tijd letterlijk in beweging geweest. Sportdorp Nispen heeft tal van sportieve activiteiten ondersteund, maar het meest in het oog springend is natuurlijk de opknapbeurt van het Kerkplein en omgeving in het kader van het project ‘de Heerlijckheijd Nispen’. Tal van Nispenaren zijn daar als vrijwilliger voor in beweging gekomen. Ook kunst heeft met alles met beweging te maken. Dansen ís bewegen. De klanken van muziek ontstaan door de lucht in beweging te brengen door middel van de stem of een instrument. Toneel- en pantomimespelers gebruiken gebaren en gelaatsuitdrukkingen om hun voordracht kracht bij te zetten. In het Engels wordt een film ook wel een ‘movie picture’ genoemd, wat letterlijk vertaald ‘bewegend beeld’ betekent. Beeldend kunstenaars proberen beweging in hun (statische) werk weer te geven via optische illusie, maar ook letterlijk door het gebruik van wind-, water- en zwaartekracht, (electro)motor of zonnecel. Beweging kan ook in figuurlijke zin gebruikt worden. De 15e eeuwse Vlaamse schilder Rogier van der Weijden was misschien wel de eerste die erin slaagde om de emoties van de personages op zijn schilderstukken weer te geven. Pablo Picasso gaf met het schilderij Guernica uiting aan zijn eigen gevoelens van afkeer van oorlogsgeweld. Anderzijds brengt de kunstenaar de toeschouwer in beweging. Het Slavenkoor uit Verdi’s opera Nabucco inspireerde in de 19e eeuw het streven naar Italiaanse eenheid. Bij de première van het balletstuk Le Sacre du printemps ontstonden zelfs vechtpartijen in de concertzaal tussen voor- en tegenstanders. En is dat niet wat kunst per definitie doet: mensen ‘in beweging’ brengen? Welke gevoelens roept ‘de Heerlijckheijd Nispen’ bij jou op? Wij hopen dat veel (oud)dorpsgenoten door dit thema geïnspireerd worden om mee te doen aan Nispen Inspireert! 2016.

PROGRAMMA

Twee weekenden in september staan in Nispen kunst, cultuur en erfgoed centraal. De voorbereidingen daarvoor begonnen echter al veel eerder. Op 22 mei zijn we gestart met het begin voor een gezamenlijk kunstwerk en leerlingen op de lokale basisschool gingen in lessen aan de slag om hun eigen kunstwerken te maken. De resultaten zijn tijdens Nispen Inspireert! te bewonderen. Alle actuele informatie over wat, wanneer en waar plaatsvindt, leest u hier

PARTNERS

Nispen Inspireert! komt tot stand in samenwerking met verschillende organisaties in en buiten ons dorp. Door mee te werken aan de invulling van het programma of door het verlenen van faciliteiten en financiële bijdragen. Samen maken we er iets moois van voor jong en oud, voor Nispenaren en voor iedereen die interesse heeft in kunst, cultuur of erfgoed
18 SEP   11 SEP 10 SEP 17 SEP
NAVIGATIE
SOCIAAL
ADRES Pelikaanstraat 27 4709 BC Nispen
CONTACT e: info@cultureelnispen.nl t: 0165 - 365 666

WELKOM

Twee weekenden kunst, cultuur en erfgoed in de Heerlijckheijd Nispen Op deze website vindt u alle informatie over Nispen Inspireert! 2016
10 SEP 17 SEP 18 SEP
Onze heerlijckheijd is de afgelopen tijd letterlijk in beweging geweest. Sportdorp Nispen heeft tal van sportieve activiteiten ondersteund, maar het meest in het oog springend is natuurlijk de opknapbeurt van het Kerkplein en omgeving in het kader van het project ‘de Heerlijckheijd Nispen’. Tal van Nispenaren zijn daar als vrijwilliger voor in beweging gekomen. Ook kunst heeft met alles met beweging te maken. Dansen ís bewegen. De klanken van muziek ontstaan door de lucht in beweging te brengen door middel van de stem of een instrument. Toneel- en pantomimespelers gebruiken gebaren en gelaatsuitdrukkingen om hun voordracht kracht bij te zetten. In het Engels wordt een film ook wel een ‘movie picture’ genoemd, wat letterlijk vertaald ‘bewegend beeld’ betekent. Beeldend kunstenaars proberen beweging in hun (statische) werk weer te geven via optische illusie, maar ook letterlijk door het gebruik van wind-, water- en zwaartekracht, (electro)motor of zonnecel. Beweging kan ook in figuurlijke zin gebruikt worden. De 15e eeuwse Vlaamse schilder Rogier van der Weijden was misschien wel de eerste die erin slaagde om de emoties van de personages op zijn schilderstukken weer te geven. Pablo Picasso gaf met het schilderij Guernica uiting aan zijn eigen gevoelens van afkeer van oorlogsgeweld. Anderzijds brengt de kunstenaar de toeschouwer in beweging. Het Slavenkoor uit Verdi’s opera Nabucco inspireerde in de 19e eeuw het streven naar Italiaanse eenheid. Bij de première van het balletstuk Le Sacre du printemps ontstonden zelfs vechtpartijen in de concertzaal tussen voor- en tegenstanders. En is dat niet wat kunst per definitie doet: mensen ‘in beweging’ brengen? Welke gevoelens roept ‘de Heerlijckheijd Nispen’ bij jou op? Wij hopen dat veel (oud)dorpsgenoten door dit thema geïnspireerd worden om mee te doen aan Nispen Inspireert! 2016.

PROGRAMMA

Twee weekenden in september staan in Nispen kunst, cultuur en erfgoed centraal. De voorbereidingen daarvoor begonnen echter al veel eerder. Op 22 mei zijn we gestart met het begin voor een gezamenlijk kunstwerk en leerlingen op de lokale basisschool gingen in lessen aan de slag om hun eigen kunstwerken te maken. De resultaten zijn tijdens Nispen Inspireert! te bewonderen. Alle actuele informatie over wat, wanneer en waar plaatsvindt, leest u hier
11 SEP

PARTNERS

Nispen Inspireert! komt tot stand in samenwerking met verschillende organisaties in en buiten ons dorp. Door mee te werken aan de invulling van het programma of door het verlenen van faciliteiten en financiële bijdragen. Samen maken we er iets moois van voor jong en oud, voor Nispenaren en voor iedereen die interesse heeft in kunst, cultuur of erfgoed
 